Zorgen over de afstand van politiek tot samenleving

Sep 1, 2022

Vandaag publiceerde het SCP het bericht “burgerperspectieven“. Burgers haken steeds meer af en het vertrouwen in de overheid blijft laag: “Hun zorgen gaan vaak over de afstand van de politiek tot de samenleving. Mensen hebben het gevoel dat politici niet luisteren of niet goed weten wat er speelt en daarom besluiten nemen die verkeerd zijn of niet in lijn zijn met de wensen van burgers”

Door de complexiteit van het systeem dat we met elkaar hebben opgebouwd krijgt het toetsen van plannen in de praktijk niet altijd prioriteit. En dit kost naast tijd en geld ook overheidsvertrouwen.

Bij Brugwerk is het luisteren naar wat er speelt in de samenleving de prioriteit. We toetsen (voorgenomen) beleid in de praktijk zodat het aansluit bij de behoefte van de samenleving en het vertrouwen kan gaan teruggroeien.