Zo simpel kan het zijn

Oct 11, 2022

Bij Brugwerk vertellen we altijd het eerlijke verhaal. We doen geen aannames, maar onderzoek. Onderzoek waarin we luisteren naar wat er speelt in de maatschappij en hoe burgers en praktijkprofessionals denken over plannen die hen raken. We vertellen niet wat mensen willen horen, maar we vertellen hoe het is.

En goed voorbeeld doet volgen 🙂

Remkes wond er geen doekjes om vorige week. In de persconferentie zei hij dat hij “geen illusie had dat het bij iedereen tot grote vreugde zou leiden”, maar dat hij het eerlijke verhaal ging vertellen. 

Hij had met álle partijen gesproken, waardoor hij – mede door zijn eigen achtergrond – kon aansluiten bij wat er leeft bij alle betrokkenen. Met als resultaat dat iedereen blij was met het resultaat en de impasse doorbroken werd.

Hoe dat kan? Vanwege de inhoud maar zeker ook vanwege Remkes’ beroemde ‘toon’ waaruit inlevingsvermogen, empathie en kennis van zaken blijkt.

Het kabinet lijkt geïnspireerd door deze aanpak. Gisteren stuurde minister Bruins Slot de beleidsreactie op de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’. Waarin ze verwijst naar het belang van ‘luisteren’ en het ‘eerlijke verhaal’:

“Door ons als overheid in de ander te verplaatsen en te luisteren naar de zorgen en grieven van mensen die onvrede ervaren. En door hen een stem te geven bij de ontwikkeling van beleid dat hen direct raakt. En tenslotte door het eerlijke verhaal te vertellen: wat kan wel en wat kan niet.”

Zo simpel kan het zijn. Wie volgt?