Onze werkwijze

Om de verbinding te maken met de praktijk en samen met hen oplossingen te ontwerpen werken we volgens een vaste werkwijze: we Verkennen welke praktijkprofessionals betrokken zijn, we maken een plan van Aanpak om hun behoeften en ideeën op te halen en Realiseren dit door samen met de doelgroep oplossingen te zoeken voor actuele vraagstukken.  Afhankelijk van de vraag kunnen wij deze stappen allemaal doorlopen of een deel hiervan.

(Brug)werkwijze

Verkennen

In de eerste stap zoomen we in op het voorliggende vraagstuk. We onderzoeken wat er al speelt op het onderwerp, welke partijen hierbij betrokken zijn en hoe we de doelgroep het beste bereiken.

Aanpak

Op basis van de verkenning maken we een plan van aanpak. Hierin beschrijven we hoe we de praktijk het beste kunnen betrekken op een manier die bij hen past en wat hiervoor de benodigde acties zijn.

Realiseren

Op basis van de voorgaande stappen kunnen we samen met de praktijk aan de slag met het ontwerpen van oplossingen. We onderzoeken welke behoeften, ideeën en randvoorwaarden er zijn bij de doelgroep. De bevindingen dragen we over op de manier met de meest mogelijke impact en/of we gaan direct aan de slag met de oplossingen.

Afhankelijk van de vraag kan Brugwerk alle stappen doorlopen, een lichtere variant hiervan samenstellen of een onderdeel hiervan uitvoeren.