Over Brugwerk

Onze missie is de brug slaan tussen beleid en praktijk en samen met burgers en praktijkprofessionals oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken. Om dit te realiseren houden we rekening met het complexe krachtenveld van de (semi-)publieke sector en trekken we lessen uit het bedrijfsleven.

We werken volgens een netwerkconstructie: vanuit een vast team bouwen en onderhouden we een netwerk met sleutelfiguren in verschillende sectoren en richting verschillende doelgroepen in de samenleving. Zodat we gemakkelijk toegang hebben tot (ervarings)kennis rondom een actueel vraagstuk.

Ons team

Bij Brugwerk werken we naast ons vaste team van adviseurs samen met linking pins naar de praktijkprofessionals. 

Alyssa Brinkhof
Oprichter

a.brinkhof@brugwerk.nl
06 542 613 89

Meer weten

Alyssa is de oprichter van Brugwerk en is expert semi-publieke sector. Voordat ze ging werken bij Brugwerk heeft ze voor verschillende ministeries binnen de Rijksoverheid gewerkt en bij een non-profit organisatie in de Zorg en Onderwijssector.

Wat haar opviel gedurende haar carrière is dat binnen de overheid hard gewerkt wordt, maar dit voor veel partijen uit de samenleving totaal niet zichtbaar is. Aan de andere kant zag ze ook hoe weinig tijd er voor beleidsmakers overblijft om daadwerkelijk met de doelgroepen waar het om gaat te exploreren wat impactvol en effectief beleid is of gaat zijn. 

Met de oprichting van Brugwerk zet ze haar kennis, netwerk en expertise in om juist die brug te slaan tussen planmakers en burgers en praktijkprofessionals in de samenleving.

Saskia is strategisch manager bij Brugwerk

Saskia Honders
Strategisch manager

s.honders@brugwerk.nl

Meer weten

Saskia, Strategisch Manager bij Brugwerk en expert op het gebied van arbeidsmarkt, put haar motivatie uit haar achtergrond in een gezin waarin de zorg centraal stond. Met ouders en een tweelingzus werkzaam in de zorgsector, ontwikkelde zij een diepe affiniteit met maatschappelijke vraagstukken. Na haar studie maatschappelijk werk begon zij haar carrière in de jeugdzorg.

Haar nieuwsgierigheid naar de commerciële kant en de observatie dat problemen daar sneller worden aangepakt, bracht haar vervolgens naar de wereld van marketing. Hierbij lag haar focus vooral op de arbeidsmarkt. Saskia is op het moment, naast haar rol bij Brugwerk, werkzaam bij DWS, waar zij klanten adviseert over werving en selectie, recruitment marketing, en hoe ze hun teams gelukkig en tevreden kunnen houden.

Haar affiniteit met zorg, haar creatieve mindset, energie en haar ervaring in het bedrijfsleven zijn een welkome combinatie voor Brugwerk.

Saskia is strategisch manager bij Brugwerk

Gwyneth Wolfert
Adviseur

 

Meer weten

Gwyneth is adviseur bij Brugwerk en expert bestuurlijke processen. Naast de thema’s in de sociaal-maatschappelijke hoek waar ze zich binnen Brugwerk op richt, werkt ze als beleidsadviseur bij de Rijksoverheid aan het thema Veiligheid. Hiervoor werkte ze bij verschillende andere overheidsinstanties, met als rode draad dat ze ingewikkelde vraagstukken opzocht; hoe complexer, hoe beter.

Alles wat Gwyneth doet, doet ze grondig. Ze pluist het tot de bodem uit en stopt pas als het helemaal klopt. Bij Brugwerk zet ze deze skills zowel inhoudelijk als strategisch in: inhoudelijk om haarscherpe analyes neer te zetten, strategisch om Brugwerk op koers te houden

Paulien Derwort
Communicatieadviseur 

Meer weten

Paulien Derwort is tekstschrijver en journalist en geeft met haar werk doorkijkjes naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Naast haar werk voor Brugwerk publiceert ze voor verschillende tijdschriften, publieksbladen, vakbladen en commerciële magazines.
Een goed geformuleerde boodschap zet duurzame verandering in gang. En dat is precies wat Paulien doet voor Brugwerk. Ze geeft een verhaal aan geluiden, initiatieven en ideeën. Op zo’n manier dat mensen ook echt in actie komen. Van praktijkprofessional tot planmaker.

Daan van Duijn
Adviseur

Meer weten

Daan is onze Willy Wortel en een ondernemer pur sang. Daan heeft in de maakindustrie een oplossing voor alles en deze manier van denken zet hij bij Brugwerk in om te experimenteren met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Een goed idee wordt niet automatisch opgenomen in het systeem. Daan heeft dit persoonlijk ervaren in het kader van zorginnovatie, waarbij het een flinke zoektocht was naar de juiste personen, organisaties en subsidies. Met zijn carrièrepad en ervaringen zorgt hij binnen het Brugwerkteam voor een ander perspectief. Dit voorkomt kokervisie en maakt dat er geen kansen en knelpunten over het hoofd gezien worden.

Marc van Geest
Data-analist

Meer weten

Marc is data-analist bij Brugwerk. Hij heeft ruime ervaring op het data vlak en is altijd op zoek naar nieuwe initiatieven waar hij zijn creativiteit en ondernemerschap in kwijt kan.

Buiten je eigen context kijken zorgt altijd voor aannames. Daarom verifiëren we aannames bij Brugwerk met onderzoek en experimenten. Marc zorgt ervoor dat ons onderzoek op een logische en consistente manier wordt uitgevoerd en dat er geen ononderbouwde aannames meer overblijven.

Linking pins

Om de praktijkkennis zo efficiënt mogelijk op te halen werken we met ‘linking pins’ die jarenlange ervaring hebben binnen één van de sectoren en een groot netwerk hebben opgebouwd met professionals.

{

 “Zorgprofessionals op de vloer doen er toe, maar worden zo weinig gehoord. Door samen te werken met Brugwerk kan ik mijn kennis en netwerk inzetten om ook op een hoger niveau iets te veranderen”

Marion Schutz – Linking Pin Zorg