Ons werk

Bij Brugwerk geloven we dat beleid altijd samen met burgers en praktijkprofessionals opgesteld moet worden. We vergroten de urgentie hiervoor en gaan aan de slag met verschillende interventies in de drie stappen van onze werkwijze: Verkennen, Aanpak, Realiseren. In ons werk houden we rekening met het complexe krachtenveld van de (semi-)publieke sector en trekken we lessen uit het bedrijfsleven.

Urgentie vergroten

Als we kennis van beleidsmakers, burgers en praktijkprofessionals bundelen ontstaat beleid dat wél aansluit op de behoeften van de samenleving. Door geluiden uit de samenleving meer zichtbaar te maken wordt duidelijk waarom het anders én samen moet.

Dilemmaworkshop

Wie zijn de mensen achter de cijfers? Vaak zijn er veel cijfers bij organisaties en overheden over doelgroepen die hulp nodig hebben. Maar wat betekent het voor burgers om in een moeilijke situatie te zitten? Hoe is het bijvoorbeeld om een beperkt budget te hebben? Of laaggeletterd te zijn? Of altijd afhankelijk te zijn van regelingen voor je levensonderhoud?

Als je nooit in een dergelijke situatie hebt gezeten is dit niet voor te stellen.

In deze dilemmaworkshop kruip je in de huid van de die wel in deze situaties hebben gezeten aan de hand van waargebeurde casuïstiek. Hierdoor realiseren deelnemers zich hoe beleid in de praktijk uitpakt en wat anders kan en moet om te komen tot impactvol beleid.

De sessies worden georganiseerd in samenwerking met praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen.

Duur: vanaf 2 uur

 

 

Verkennen

Met een actueel vraagstuk als uitgangspunt onderzoeken we wat er al speelt op het onderwerp, welke partijen hierbij betrokken zijn en hoe we de doelgroep het beste bereiken. Samen bespreken we welke interventies we hiervoor inzetten. Denk hierbij aan open bronnen onderzoek, kwantitatief onderzoek, gesprekken met sleutelfiguren of een combinatie hiervan.

Aanpak

Op basis van de verkenning maken we een plan van aanpak. Hierin beschrijven we hoe we de doelgroep het beste kunnen betrekken op een manier die bij hen past en wat hiervoor de benodigde acties zijn. Samen bespreken we welke vorm hiervoor gewenst is. Dit kan uiteenlopen van een uitgebreid projectplan tot een advies op hoofdlijnen.

Realiseren

Op basis van de voorgaande stappen kunnen we samen met de doelgroep aan de slag met het ontwerpen van oplossingen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende interventies. Denk aan kwantitatief onderzoek, interviews, dialogen met de doelgroep, serious gaming en de inzet van krachtig communicatiemateriaal. Afhankelijk van de vraag kan Brugwerk adviseren, ondersteunen of het helemaal uit handen nemen.