Gezocht: pedagogisch medewerkers en locatiemanagers uit de kinderopvang

Sep 5, 2023

Zet je passie voor kinderopvang in voor een betere werkomgeving! 

Brugwerk is – voor de ontwikkeling van een spel om het behoud van collega’s in de kinderopvang te vergroten – op zoek naar een expertpanel.

Omdat pedagogisch professionals zo’n belangrijke motor zijn voor onze samenleving is het van essentieel belang om de uitstroom van pedagogisch professionals te verminderen.  

Ons antwoord op deze uitdaging is een innovatief kaartspel: Open Kaart – Werkplezier op de werkvloer. Dit spel stimuleert professionals om dagelijks te focussen op de positieve aspecten van hun werk. De kaarten bevatten inspirerende vragen die aanzetten tot reflectie. Denk aan thema’s zoals teamspirit, trots, werkgeluk, het vieren van successen en alles wat het werk waardevol maakt. 

In opdracht van het Ministerie van SZW gaan wij de komende maanden dit spel ontwikkelen en testen. En hier hebben we jouw hulp bij nodig! We zijn op zoek naar pedagogisch professionals en locatiemanagers die ons kunnen adviseren en deel willen uitmaken van ons ‘expert-panel’

We zijn op zoek naar: 

 • Een pedagogisch professional werkzaam in de kinderopvang. 
 • Een professional werkzaam in de Buitenschoolse Opvang (BSO). 
 • Een locatiemanager van een kinderopvang- en BSO-locatie. 

We zoeken mensen die gepassioneerd zijn om oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de kinderopvang en die bruisen van positieve ideeën om het werk in de kinderopvang nog leuker te maken. 

Wat ga je doen? 

Als lid van ons expert-panel verwachten we het volgende van je: 

 • Aanwezigheid bij (drie) bijeenkomsten van het expertpanel in Den Haag of online. 
 • Advies geven gedurende het project. 
 • Deelnemen aan externe bijeenkomsten. 

Tijd en vergoeding 

Je bent van oktober tot en met januari 2024 onze veldexpert. We hanteren een uurtarief van € 70 per uur en gaan hierbij uit van in totaal 4-8 uur, inclusief bijeenkomsten en andere activiteiten. Het exacte aantal uur zullen we in overleg vaststellen.

Belangrijk: Ook als je geen zelfstandige bent, kun je meedoen en betaald worden. We werken met een kwitantie voor diegenen in dienstverband. 

Interesse? 

Wil jij de komende maanden onze adviseur zijn? Stuur een e-mail naar Alyssa via a.brinkhof@brugwerk.nl met je antwoorden op de volgende vragen: 

 • Wat is je functie en op welke groep werk je (kinderopvang of BSO)? 
 • Wat is je ervaring in de kinderopvang? Eén locatie of meerdere? Met welke (leeftijds)groepen heb je ervaring? 
 • Waarom lijkt het je leuk om ons te adviseren? 
 • Waarom ben jij de juiste persoon om ons te adviseren? 
 • Op welke dagen en dagdelen kun je vergaderen, zowel online of fysiek in Den Haag? 

We kijken uit naar je reactie!