Een burgerperspectief op digitale zorg

Dec 8, 2022

De zorg staat onder druk. Vanwege toenemende vergrijzing, zorgkosten en de stijgende personeelstekorten zijn oplossingen nodig om de zorg efficiënter te organiseren. Digitale zorg biedt daarvoor mogelijkheden. Om tot slimme, digitale oplossingen te komen zijn alle perspectieven relevant: die van praktijkprofessionals, innovators, systeempartijen, maar ook van burgers.

Diverse organisaties hebben hier onderzoek naar gedaan, met veel (kwantitatieve) inzichten als resultaat.

In aanvulling hierop is Brugwerk op zoek gegaan naar de verhalen hierachter. Wat zijn de redenen waarom iemand positief (of negatief) tegenover digitale zorg staat? En onder welke voorwaarden staat iemand wel open voor digitale zorg en onder welke voorwaarden niet? Dit is geen harde wetenschap, maar juist deze geluiden zijn belangrijk om te komen tot succesvolle
oplossingen.

Interesse in de rapportage? Klik hier om de rapportage te downloaden.