Dit is Brugwerk – Alyssa

Aug 22, 2023

“Ik ben met één been opgegroeid in een hoogopgeleide omgeving waarin veiligheid en stabiliteit vanzelfsprekend leken. Met het andere been groeide ik op in een omgeving waar we veel te maken hadden met onzekerheid (over geld, werk, uitkering, schuldsanering) en juist bijna niemand hoogopgeleid was. Toen ik bij de overheid ging werken bekroop mij steeds vaker het gevoel dat we vanuit een te smalle koker en niet voor iedereen beleid maakten.”

Complex krachtenveld
“Dit was zeker geen onwil. Er werken enorm veel slimme mensen bij de overheid en ik zie de ambtenarij ook echt als een ambt. Beleidmaken is niet iets wat iedereen zomaar kan. Om iets gedaan te krijgen in het overheidssysteem moet je de wegen kennen, je netwerk op orde hebben, de actualiteiten nauw volgen en omgaan met de druk van de politiek. In het managen van dit complexe krachtenveld is het betrekken van de doelgroepen waar het om gaat bij beleidsontwikkeling niet vanzelfsprekend.”

Beleid en praktijk verbinden
“Met de oprichting van Brugwerk hoop ik hier verschil in te maken. Door het organiseren van de juiste (ervarings)kennis dé prioriteit te maken. Dit doen we door te onderzoeken hoe burgers of praktijkprofessionals het beste kunnen meedenken en samen met hen oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken. Een belangrijk aspect hierbij is om echt naar hen te luisteren en altijd uit te leggen waarom er wel of niet iets gedaan is met hun input. Dat creëert vertrouwen en begrip, ook als ze het niet eens zijn met de beslissingen.”