Brugwerk

Bij Brugwerk geloven we dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken alleen samen met de praktijk ontwikkeld kunnen worden. Het is onze missie om de brug te slaan tussen planmakers en praktijkprofessionals. Het resultaat? Oplossingen die écht werken in de echte wereld. Zo maken we samen de maatschappij beter. 

Waarom Brugwerk?

Het landschap van de (semi-) publieke sector is een complex systeem aan overheidsinstanties, regelgeving en besluitvormingsprocessen geworden. Hierin is het niet vanzelfsprekend om de dialoog aan te gaan met de professionals in de praktijk. Met als resultaat dat er oplossingen bedacht worden die in de praktijk niet blijken te werken. Hier gaan niet alleen tijd, geld en vertrouwen in de overheid verloren, maar ook kansen om échte verandering teweeg te brengen.

Ons werk

Brugwerk verbindt beleid en praktijk. We verkennen welke praktijkprofessionals bij een vraagstuk betrokken zijn, onderzoeken hoe we hen het beste kunnen bereiken en werken samen aan oplossingen. 

Actueel