Brugwerk

Bij Brugwerk geloven we dat beleid altijd samen met burgers en praktijkprofessionals gemaakt moet worden. Het is onze missie om deze brug te slaan, en samen oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken. Hierbij houden we rekening met het complexe krachtenveld van de (semi-)publieke sector en trekken we lessen uit het bedrijfsleven. Het resultaat? Beleid dat écht werkt in de echte wereld. Zo maken we samen de maatschappij beter. 

Waarom Brugwerk?

Het landschap van de publieke sector is een complex systeem aan overheidsinstanties, regelgeving en besluitvormingsprocessen geworden. Hierin is het niet vanzelfsprekend om de doelgroepen waarover het gaat te raadplegen bij het maken van beleid. Met als resultaat dat er oplossingen bedacht worden die in de praktijk niet blijken te werken. Hier gaan niet alleen tijd, geld en vertrouwen in de overheid verloren, maar ook kansen om échte verandering teweeg te brengen.

Ons werk

Brugwerk staat op met een duidelijk doel: wij slaan de brug tussen beleidsmakers en degenen voor wie het beleid bedoeld is. We verkennen welke burgers en professionals bij een vraagstuk betrokken zijn, onderzoeken hoe we hen het beste kunnen bereiken en werken samen aan oplossingen. 

Actueel